Når to blir tre – mentorfest


www.alexmatravers.co.ukNår bryllupet er vel gjennomført og hverdagen kommer, kommer det også noen ganger barn til verden. Mange vil også feire denne begivenheten. Vi mener det er viktig at det finnes alternativer til religiøse ritualer som regnes som tradisjon i mange familier. Vi tilbyr mentorfest som en del av våre tjenester. En fest bygget på tradisjoner og tilpasset de livsanskuelser og verdier som mange innehar i dag. Vår mentorfest er derfor en seremoni tilpasset enkeltindividets behov.

Formålet med festen er å ønske barnet velkommen til livet, familien og samfunnet. I tillegg får foreldrene lov til å velge en eller flere de står nær som skal fungere som en ekstra ressurs, en såkalt Mentor, for barnet gjennom oppveksten. Opprinnelsen til begrepet mentor er hentet fra gresk mytologi og kong Odyssevs som, da han forlot Ithaka for å beleire Troja, betrodde sin ungdomsvenn Mentor til å være læremester og veileder for sin sønn Telemakhos. I moderne tid brukes betegnelsen mentor gjerne om en eldre venn og rådgiver eller veileder.

Send forespørsel om mentorfest her