Humanistforbundet


HUFO - BannerHumanistforbundets er et uavhengig livssynssamfunn bygget på humanistiske verdier og er et kostnadsfritt tilbud for alle humanister. Humanistforbundets formål er å bidra til å fremme frihet, solidaritet og likeverd, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.

Humanistforbundet arbeider for å fremme humanistiske verdier gjennom å tilby seremonier tilpasset enkeltindividets behov.

Vår samarbeidsavtale med UNICEF bidrar til øket velferd for barn på tvers av politiske, religiøse og geografiske grenser.
Vår samarbeidsavtale med Dyrevernalliansen bidrar til arbeidet for en fremtid uten dyremishandling.

Les mer om Humanistforbundet her