Det viktigste av alt er HUMANISMEN


Vi vier alle

 

Humanistforbundet skal sammen med Oslo Pride, 7-eleven, sokneprest Marit Skjeggestad og seks lykkelige mennesker vise hele Oslo hva kjærlighet er. Vi skal stå på toppen av The Love Float og sørge for at seks mennesker inngår ekteskap. Dette er en av de viktigste oppgavene til Humanistforbundet.

  • Tryggheten de juridiske rammene rundt et ekteskap gir, er en viktig del av et livslangt kjærlighetsprosjekt.
  • Gleden det er å få fortelle hele verden at du elsker din utkårede, er en viktig del av enkeltindividets identitet.
  • Samholdet ekteskapet skaper bidrar til å gjøre samfunnet mer robust.

Vi trenger både trygghet, glede og samhold når vi skal videreutvikle det humanistiske prosjektet. Vi må rekke ut en hånd til våre medmennesker. Det sivile samfunnet må rekke ut en hånd til næringslivet. Tros- og livssynssamfunn med ulik livsanskuelse må rekke ut en hånd til hverandre.

Det viktigste av alt er HUMANISMEN