Hvordan blir vi gift?


 1. Du og din utkårede blir enige om hvilken dato dere vil gifte dere.
 2. Reserver vigsler så tidlig som mulig.
 3. Du og din tilkommende må så finne hver deres forlover.
 4. Ca. 4 måneder før seremonien kan dere begynne med papirarbeidet.
 5. Forloverne fyller ut «Forlovererklæring» og gir skjemaene til dere.
 6. Dere fyller ut hver deres «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene«.
 7. Samtlige fire erklæringer sendes til folkeregisteret.
 8. Når folkeregisteret finner at alt er i orden, så vil dere motta en «Prøvingsattest» som er gyldig i fire måneder.
 9. Senest 14 dager før vielsen sender dere prøvingsattesten til vigsler.
 10. Planlegg seremonien.
 11. Ta kontakt med vigsler for å avtale ev. detaljer.
 12. På selve seremonidagen overleverer vigsler en midlertidig vigselsattest til brudeparet etter at det formelle er gjennomført.
 13. Vigsler sender melding om vigsel til prøvingsmyndighet. Prøvingsmyndighet sender endelig vigselsattest til dere.